Länsförsäkringar

Länsförsäkringar höjer ribban - ska bli en av de största på bolån

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:19 CET

Länsförsäkringars bankverksamhet fortsätter att växa med bibehållen lönsamhet och gjorde för 2006 ett resultat på över 200 miljoner kronor. Boutlåningen ökade med nära 20 procent till 37 miljarder och antalet kunder var vid årsskiftet uppe i 640 000. Nu höjer banken ambitionsnivån ytterligare och ska inom tre år tillhöra en av de största på bolånemarknaden

- Vi fortsätter att växa samtidigt som vi fortsätter att ha mycket nöjda kunder. Jag tror att kundernas stora förtroende för oss bygger på att vi som utmanare starkt bidragit till att öka konkurrensen genom bättre villkor och priser, inte minst när det gäller bolån. Nu spänner vi bågen ytterligare och ska under 2007 fortsätta att utmana övriga aktörer med kundernas bästa för ögonen, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Länsförsäkringar har de senaste fem åren varit en utmanare och prispressare på den svenska bankmarknaden. Länsförsäkringar är en fullservicebank med totalt över 90 kontor med bankrådgivning över hela Sverige. Styrkan ligger i lokal närvaro och marknadskännedom.

- Det behövs seriösa utmanare med bra helhetserbjudanden på den svenska bankmarknaden . Vi är långsiktiga och styrs inte av en börskurs. Det ger oss utrymme att fortsätta utmana med bra priser och villkor. Vi vill ha långsiktiga relationer med våra kunder och kundernas förtroende förtjänar vi genom att ha konkurrenskraftiga erbjudanden, säger Tomas Johansson.


Länsförsäkringar Bank: Tillväxt 2001-2006

2001/2006
Antal kunder 346 000/640 000
Inlåning 12 mdr/24 mdr
Bostadsutlåning 2 mdr/37 mdr
Övrig utlåning 10 mdr/17 mdr
Affärsvolym 24 mdr/139 mdr
Rörelseresultat 1 Mkr/201 Mkr


För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson,
Vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 419 82
073-96 419 82

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99


Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.