Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 11:16 CET

– 2006 var ett starkt och bra år för Länsförsäkringars bolåneverksamhet. Trots en allt hårdare konkurrens tar vi marknadsandelar och stärker räntenettot. Framgången bygger på ett starkt helhetserbjudande tillsammans med bra priser och bra villkor. Svenskt Kvalitetsindex visar att våra kunder är nöjdast för andra året i rad vilket är ett resultat av att vi hela tiden utmanat på marknaden och bidragit till den ökade konkurrensen. Bolånemarknaden är inne i ett skifte med nya förutsättningar som skapar konkurrens på lika villkor. Som utmanare har vi lyckats bra. Under 2007 kommer vi att sätta ännu större press på konkurrenterna, nu när vi kan konkurrera på lika villkor, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.Sammanfattning:

Utlåningen ökade med 18 procent från 31 mdr till 37 mdr.
Marknadsandelen för hypoteksutlåning till villor och bostadsrätter ökade från 2,9 procent till 3,0 procent.
Andelen av nyförsäljningen på bolånemarknaden uppgick till cirka 5 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 45 (23) Mkr.
Räntenettot ökade med 19 procent och uppgick till 198 (166) Mkr.
Ett ovillkorat aktieägartillskott om 200 Mkr har erhållits från moderbolaget.
Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,2 (12,1) procent och primärkapitalrelationen till 9,4 (10,0) procent.
Antalet kunder ökade till 90 400 (83 000).
För andra året i rad visade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att bolånekunderna i
Länsförsäkringar är mera nöjda än kunder i andra bolåneinstitut på privatmarknaden.

Uppgifterna inom parentes avser 2005.Hel rapporten finns på www.lansforsakringar.se/rapporterFör ytterligare information kontakta:Anders Borgcrantz,

Vd Länsförsäkringar Hypotek AB

08-588 412 51

073- 96 412 51Dag Rosander,

Presschef Länsförsäkringar AB

08-588 414 99

073-96 414 99Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.