Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Hypotek Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:31 CET

”Vårt bolåneerbjudande fortsätter att ha framgång på marknaden. Volymerna ökade och och vi stärkte vår marknadsandel. Jag är dessutom mycket glad över att vi för sjätte gången och för femte året i rad har Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Det visar att Länsförsäkringar har en mycket bra relation till kunderna på en marknad i hård konkurrens. Kreditkvaliteten är hög och vår låneportfölj består till största del av privatbostäder med en god geografisk spridning i landet. Vi har en god kapitalisering för fortsatt tillväxt och vår finansiella situation är god,” säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning
- Rörelseresultatet ökade 9 procent till 141 (129) Mkr.
- Räntenettot minskade 21 procent till 285 (361) Mkr.
- Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade till 77 (9) Mkr.
- Utlåningen ökade 26 procent till 68 (54) mdr.
- Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en låg riskprofil.
- Kreditförlusterna uppgick netto till +5 (0) Mkr.
- Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 20,3 (21,6) procent och kapitaltäckningsgraden till 24,2 (27,6) procent.
- Länsförsäkringar har för sjätte gången Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2009.
- Antalet kunder ökade till 134 000 (115 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2008.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan. Eller på www.lansforsakringar.se/rapporter.

För ytterligare information kontakta

Anders Borgcrantz
Verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Göran Laurén
Vice vd och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 410 73
073-96 410 73
goran.lauren@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se
Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.