Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:25 CEST

– Under det andra kvartalet befäste vi ytterligare vår position som utmanare och prispressare på bolånemarknaden. Nu tar vi mer än 11 procent av nyutlåningen, vilket visar att vi har ett ytterst konkurrenskraftigt erbjudande till kunderna. Moody´s och Standard & Poor´s gav våra säkerställda obligationer högsta möjliga rating och i juni började vi emittera obligationerna med stor framgång. Vi visar därmed att vår verksamhet står för stabilitet, kvalitet och långsiktighet. Vi kommer även framgent att utmana med bra erbjudanden på marknaden, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.Sammanfattning:


Utlåningen ökade med 23 procent från 34 mdr till 42 mdr.
Marknadsandelen för bolån till hushållen ökade från 2,9 procent till 3,2 procent.
Marknadsandelen, mätt som nyförsäljning på bolånemarknaden, var drygt 11 procent per den sista juni.
Den säkerställda upplåningen har fått högsta möjliga kreditbetyg av såväl Moody’s som Standard & Poor’s.
Rörelseresultatet uppgick till 23,8 (17,7) Mkr.
Räntenettot ökade med 24 procent och uppgick till 106,9 (86,1) Mkr.
Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,23 procent och primärkapitalrelationen till 9,84 procent.
Antalet kunder ökade till 101 800 (87 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari – juni 2006.

Jämförelsevärden är omräknade enligt IFRS.Hela rapporten bifogas denna pressinformation.För ytterligare information kontakta:Anders Borgcrantz,

Vd Länsförsäkringar Hypotek AB

08-588 412 51

073- 96 412 51Dag Rosander,

Presschef Länsförsäkringar AB

08-588 414 99

073-96 414 99Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.