Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Hypotek Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:06 CEST

"Vi fortsätter att växa och stärka vår position på bolånemarknaden och är mycket glada för det förtroende som kunderna visar oss. Kreditportföljen består så gott som uteslutande av utlåning till privatpersoner med bostaden som säkerhet. Privatbostäderna finns enbart i Sverige och har en god geografisk spridning. Vi hade inga kreditförluster under perioden och vår kreditgivning är konservativ och sker utifrån låg risk", säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning

  • Rörelseresultatet ökade 56 procent till 37 (24) Mkr.
  • Räntenettot ökade 19 procent till 89 (75) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till +3 (0) Mkr.
  • Utlåningen ökade 16 procent till 56 (49) mdr.
  • Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en fortsatt låg riskprofil.
  • Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,1 (11,1) procent och primärkapitalrelationen till 8,7 (9,1) procent.
  • Antalet kunder ökade till 119 000 (106 400).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2008.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Anders Borgcrantz
Verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Göran Laurén
Vice vd och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 410 73
073-96 410 73
goran.lauren@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se