Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Hypoteks delårsrapport januari-september 2005: Antalet bolånekunder ökar med 25 procent

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:01 CEST

Sammanfattning
• Rörelseresultatet uppgick till 18,9 (19,2) Mkr.
• Räntenettot ökade med 12 procent och uppgick till 127,0 (113,7) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 1,3 (3,1) procent.
• Utlåningen till allmänheten har ökat med 32 procent sedan september 2004 och uppgick till 29,1 (22,0) miljarder kronor.
• Marknadsandelen avseende utlåning till småhus och bostadsrätter ökade till 2,8 (2,4) procent.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,6 (12,2) procent och primärkapitalrelationen till 9,4 (9,9) procent.
• Kapitaltillskott om 315 Mkr erhölls i form av ovillkorade aktieägartillskott.
• Antalet bolånekunder uppgick till 79 000 (63 000), vilket är en ökning med 25 procent.

Uppgifterna inom parentes avser januari–september 2004.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:

Anders Borgcrantz 08-588 412 51
vd Länsförsäkringar Hypotek 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen 08-588 415 01
Informationsdirektör Länsförsäkringar AB 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.seLänsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.