Länsförsäkringar

Länsförsäkringar inför provisionsfri premie

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 14:08 CEST

I enlighet med Försäkringsförbundets rekommendation inför hela länsförsäkringsgruppen, med undantag för Länsförsäkringar Norrbotten, provisionsfri premie för mäklad sakförsäkring. Norrbotten kommer i fortsättningen att betala provision enligt dagens system.

Beslutet innebär att försäkringsmäklare fortsättningsvis själva kommer överens om ersättning för sina tjänster med sin kund och att kunden från Länsförsäkringar får en premie som är fri från kostnad för provision.

– Förändringen leder till en tydligare roll för mäklaren som representant för kunden och ger kunden en tydligare prisbild, säger Gunilla Forsmark Karlsson, vd Länsförsäkringar Mäklarservice.

Beslutet gynnar kunderna genom att konkurrensen inom förmedlade försäkringstjänster ökar och kostnaden för distributionen blir tydlig. Transparens leder också till sänkta kostnader. Förändringen leder dessutom till ett förtydligande av mäklarens roll som oberoende rådgivare och representant för kunden.

– Tidplanen för införande är beroende av att ett antal rutinbeslut fattas och systemtekniska frågor åtgärdas. Men införande på all företagsaffär, motorförsäkring borträknad, beräknas vara genomförd före sommaren, säger Gunilla Forsmark Karlsson.

För ytterligare information, kontakta:

Gunilla Forsmark Karlsson, vd Länsförsäkringar Mäklarservice 08-588 490 06, 0705-636 063
Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB, 08-588 414 99, 073-964 14 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.