Länsförsäkringar

Länsförsäkringar investerar för möjlig tunnel från Vänern

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 10:36 CET

Västsverige är det område i landet som är mest utsatt för skador orsakade av dagens klimat. Och situationen kommer att förvärras. Länsförsäkringar ser allvarligt på läget och vill därför investera 250 000 kronor i en studie kring ökad avvattning av Vänern, eventuellt genom en tunnel till Västerhavet. Det framkom vid dagens klimatseminarium i Vänersborg.

- Det här mycket angeläget för oss. Många av våra kunder kan drabbas svårt av översvämningar i området. Det är viktigt att se över hur översvämningsrisken i Vänern och Göta älv kan hanteras. Ökade vattenmängder i Vänern och Göta älv i kombination med högre nivåer i havet måste ses som en helhet. Därför ger vi 250 000 kronor för att få igång en studie kring detta. Vi hoppas också att till exempel länsstyrelserna och kommunerna i området kan bidra till genomförandet av en sådan här studie, säger Hans Jonsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB.

En sänkning av vattennivån i Vänern har tidigare genomförts för att minska riskerna för översvämning, men på längre sikt krävs mer omfattande åtgärder. Klimat- och sårbarhetsutredningen väckte till exempel förslaget att skapa en ny möjlighet till avvattning i form av en kanal eller tunnel till Västerhavet, för att minska påfrestningen på Göta Älv.

- En tunnel kan vara en lösning. Men en studie måste till för att få en samlad bild av behov och möjligheter. När ett projekt för att genomföra en förstudie har skapats är det med glädje vi är med och finansierar den. Det ser vi som ett bidrag till ett samhälle som blir mer robust mot framtidens ökande risker för översvämningar, ras och skred, säger Hans Jonsson.

Bakom investeringen står de fyra länsförsäkringsbolagen i Göteborg och Bohuslän, Skaraborg, Värmland och Älvsborg och det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Jonsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 15 72
E-post: hans.jonsson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.