Länsförsäkringar

Länsförsäkringar kommenterar Finansinspektionens utredning

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 11:01 CEST

– Finansinspektionen konstaterar att traditionella livförsäkringar är komplicerade och att det finns förbättringsåtgärder att vidta för att säkerställa förtroendet för branschen. Finansinspektionen har preciserat åtgärder och lagförslag som är bra och som kommer att bidra till både bättre insyn och bättre kundinformation, säger Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar har för egen del sedan tidigare vidtagit vissa åtgärder:

En ny modell för livförsäkringstagarnas inflytande och för ökad självständighet och integritet i Länsförsäkringar:

Utökade möjligheter till påverkan och insyn för kunderna i Länsförsäkringar Liv genom en nybildad försäkringstagarförening.
Hälften av ledamöterna i Länsförsäkringar Livs styrelse består av från ägaren oberoende ledamöter för att säkerställa självständighet och integritet.
– Våra erfarenheter av försäkringstagarinflytande har sedan 1998 varit gott. Nu utvecklas det inflytandet ytterligare ett steg, säger Tommy Persson.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Östlund
Informationschef Länsförsäkringar
08-588 410 94
070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se