Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Liv återställer konsolideringen och höjer återbäringsräntan men avvaktar med att sänka pågående utbetalningar

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 08:49 CEST

Den 1 juni 2004 återställer Länsförsäkringar Liv konsolideringen till över 100 procent. Detta sker genom att sänka värdet på kundernas preliminärt fördelade återbäring. Det berör de kunder som har traditionell förvaltning. Det garanterade beloppet av kundernas försäkringar påverkas inte. Samtidigt höjs kundernas återbäringsränta till 4 procent.

Under 1990-talet var utvecklingen på de finansiella marknaderna mycket god vilket ledde till höga återbäringsräntor. I början av år 2000 fördelades dessutom fem miljarder kronor som en extra återbäring. Från mars 2000 till mars 2003 var värdeutvecklingen betydligt sämre, främst beroende på att de flesta av världens aktiebörser sjönk kraftigt. Det ledde till att balansen i Länsförsäkringar Livs ekonomi, konsolideringen, försämrades. Sedan hösten 2001 har konsolideringen varit under 100 procent.

– Vi har sedan den kraftiga börsnedgången åren 2000-2003 närmat oss en balans mellan kundernas garanterade avkastning samt preliminärt tilldelade återbäring och tillgångarna i livbolaget. Inte minst tack vare låg återbäringsränta, kraftigt sänkta driftskostnader och bra placeringar som kunnat dra nytta av marknadsuppgångarna. Tyvärr har detta inte räckt till för att uppnå full balans, och därför gör vi nu ett engångsåtertag, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Konsolideringen före åtgärderna uppgår till 94 procent och för att helt återställa den och därmed följa de riktlinjer som finns görs nu följande:

1. Återbäringsdelen minskas
Den 1 juni minskas återbäringsdelen av kundernas sparande. Det garanterade värdet påverkas däremot inte. Hur stor minskningen av återbäringsdelen är kan kunderna se på det extra värdebesked som når alla kunder under vecka 24. Som mest kan minskningen vara 9 procent av försäkringens hela värde.

2. Återbäringsräntan höjs
I och med att konsolideringen återställs höjs återbäringsräntan för allt pensionssparande i traditionell förvaltning den 1 juni 2004 till 4 procent före avgifter och avkastningsskatt.

– Det är viktigt att notera att Länsförsäkringar Liv har en stark finansiell ställning med en solvensgrad på 123 procent. Idag har vi störst andel aktier av samtliga svenska livbolag med 47,5 procent och vi räknar med en bra värdeutveckling, säger Hans Benndorf.

Traditionell livförsäkring är en långsiktig och trygg sparform. Under den senaste 15 årsperioden har kunderna i genomsnitt fått en årlig återbäringsränta på 9,3 procent efter engångsåtertaget och 9,8 procent innan. Länsförsäkringar Liv erbjuder efter åtgärderna en återbäringsränta på 4 procent. Marknadens genomsnittliga återbäringsränta ligger på 2,2 procent.

Länsförsäkringar Livs syn på att minska pågående utbetalningar
Länsförsäkringar Liv har för avsikt att minska pågående utbetalningar från försäkringar med traditionell förvaltning med maximalt 9 procent. Idag är utbetalningarna för höga jämfört med försäkringens hela värde. Utbetalningen kan aldrig bli lägre än det garanterade beloppet.

Ett livförsäkringsbolag ska behandla alla kunder rättvist. Ingen kund, eller grupp av kunder, får systematiskt gynnas på någon annans bekostnad. Kunder med försäkringar under utbetalning har sedan konsolideringen i Länsförsäkringar Liv sjönk under 100 procent fått ut ett större belopp än vad försäkringskapitalet motsvarar. Skulle detta ske under lång tid innebär det att kunder som inte börjat få ut pengar från sina försäkringar skulle tvingas avstå en del av återbäringen på sitt sparande för utbetalningarna till dem som börjat ta ut sina pengar. Det skulle innebära en orättvisa mellan olika kundgrupper.

Länsförsäkringar Liv har beslutat att avvakta med denna förändring på grund av den osäkerhet om kommande lagstiftning som gårdagens besked från Finansdepartementet har givit upphov till. Finansdepartementets promemoria klargör att en minskning av pågående utbetalningar inte är oförenlig med gällande lagstiftning. Finansdepartementet föreslår att en karenstid om fem år (då beloppen inte kan sänkas) införs vid årsskiftet för nya försäkringar och år 2007 för gamla. Det finns dock otydligheter i förslaget som kan leda till att pensionsspararnas intressen motverkas.

– Innan vi anpassar oss till branschen i övrigt genom att avskaffa den så kallade Allan-regeln tänker vi diskutera frågan med bland annat Finansinspektionen och Försäkringsförbundet. Behovet av att säkerställa rättvisan mellan olika sparare kvarstår givetvis även efter Finansdepartementets förslag, säger Hans Benndorf.


Besök gärna www.lansforsakringar.se/info för mer fakta kring pensionssparande med traditionell förvaltning, solvens och konsolidering.

För ytterligare information kontakta:

Hans Benndorf 08-588 408 14
VD Länsförsäkringar Liv

Mikael Östlund 070-553 12 82
Informationschef Länsförsäkringar AB
mikael.ostlund@lansforsakringar.se


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 31,4 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,6 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.