Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan till 8 procent

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:56 CET

Från 1 december 2006 höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 6 till 8 procent före skatt och avgifter. Det innebär en höjning till en av de högsta återbäringsräntorna i branschen.

– Länsförsäkringar Liv har mycket starka nyckeltal och en god avkastning. Den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna i kombination med en konsolidering på 112 procent gör att det nu är dags att höja återbäringsräntan, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

31 oktober 2006 var konsolideringen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas försäkringskapital, 112 procent. Solvensen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas garanterade utbetalningar, 137 procent.


Den genomsnittliga årliga återbäringsräntan för olika tidsintervall:

Sedan 1985 (då livförsäkringsverksamheten startade): 9,5 procent
De senaste tio åren: 6,7 procent
De senaste femton åren: 6,9 procent


För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42
073-96 411 42

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.