Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:34 CEST

– Länsförsäkringar Liv är ett starkt livförsäkringsbolag, vilket framgår av nyckeltalen i denna rapport. Denna styrka gör att vi kan placera spararnas pengar på ett sätt som ger goda möjligheter till bra avkastning. Vår totalavkastning är också fortsatt bra. Detta i sin tur ger oss möjlighet att hålla en hög återbäringsränta, en av marknadens allra högsta. Vår produkt Nya Världen fortsätter också att ge bra avkastning och för de sparare som valt att spara i fonder har vi ett stort och starkt utbud av såväl externa som egna fonder, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Traditionell förvaltning:
• Totalavkastningen under första kvartalet 2006 uppgick till 2,4 procent (1,9)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 9,0 procent före skatt och avgifter.
• Solvensen uppgick till 135 (123) procent.
• Konsolideringen uppgick till 113 (104) procent.

Nya Världen-förvaltning:
• Nya Världens avkastning under första kvartalet 2006 uppgick till 4,6 (2,0) procent.

Fondförvaltning:
• Merparten av fonderna i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud gav positiv avkastning under första kvartalet 2006.
• Fidelity Funds India Focus Fund, ABN Amro Kina, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Alfred Berg Ryssland, Carlson Asia Small Cap och SEB Fastighetsfond tillhör de fonder som hade bäst avkastning.
• I Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud ingår, förutom Länsförsäkringars egna fonder, fonder från bland annat ABN Amro, Carlson, Fidelity, Lannebo, SEB och Société Générale.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inget annat anges, kvartal 1, 2005.

Se hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Danielsson, Vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se


Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.