Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, tredje kvartalet 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:07 CEST

– Länsförsäkringar Livs avkastning har varit bra under tredje kvartalet vilket leder till ytterligare stärkta nyckeltal. Eller omvänt om man vill, våra starka nyckeltal har möjliggjort för oss att placera tillgångarna på ett sådant sätt att avkastningen blivit god. Nu har vi högre återbäringsränta och ännu starkare nyckeltal, Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Traditionell förvaltning
• Totalavkastningen för de tre första kvartalen 2005 uppgick till 9,9 procent (3,1)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 6,0 procent före skatt och avgifter.
• Solvensen uppgick till 125 (121) procent.
• Konsolideringen uppgick till 111 (101) procent.

Nya Världen-förvaltning
• Nya Världens avkastning under de tre första kvartalen 2005 uppgick till 12,6 (4,9) procent.

Fondförvaltning
• Samtliga fonder i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud gav positiv avkastning
under de tre första kvartalen 2005.
• Alfred Berg Ryssland, ABN Amro Latinamerika, ABN Amro Östeuropa, Fidelity India Focus och Länsförsäkringar Tillväxtmarknadsfond tillhör de fonder som hade bäst avkastning.
• I Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud ingår, förutom Länsförsäkringars egna fonder,
fonder från bland annat ABN Amro, Société Générale och Fidelity.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, de tre första kvartalen 2004.

Hela solvensrapporten finns på: www.lansforsakringar.se/info

För mer information kontakta:

Håkan Danielsson, Vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander
Presschef Länsförsäkringar
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.