Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Livs solvens, konsolidering och avkastning

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 09:50 CEST

– Vi tror på en bättre utveckling för aktier än för räntebärande värdepapper det närmaste året. Vi har därför den högsta andelen aktier av svenska livbolag och vi förväntar oss att det kommer ge bra avkastning till våra kunder. Med tre förvaltningsformer kan vi erbjuda tre skilda risknivåer, vilka hittills i år givit god avkastning till kunderna, säger Hans Benndorf, vd Länsförsäkringar Liv.

Sammanfattning kvartal tre, traditionell förvaltning
• Totalavkastningen för de tre första kvartalen 2004 uppgick till 3,0 (4,2)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 4,0 procent före skatt och avgifter.
• Solvensen uppgick till 121 (119) procent.
• Konsolideringen uppgick till 101 (89) procent.

Sammanfattning kvartal tre, Nya Världen-förvaltning
• Avkastningen för de tre första kvartalen 2004 uppgick till 5,0 (5,9) procent.

Sammanfattning kvartal tre, fondförvaltning
• I fondförsäkringsverksamheten gav 18 av 22 av Länsförsäkringars fonder positiv avkastning under de tre första kvartalen.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, de tre första kvartalen 2003.

Hela solvensrapporten finns på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.