Länsförsäkringar

Länsförsäkringar och regeringen i samverkan kring miljö och byggande

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 15:58 CEST

Torsdagen den 4 september undertecknar Länsförsäkringar en överenskommelse om medverkan i ett projekt kring hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Projektet, kallat Bygga Bo-dialogen, är ett nytt sätt för regeringen och näringslivet att samverka inom miljöområdet. Samarbetet går bland annat ut på att näringslivet och regeringen gör ömsesidiga åtaganden som ska leda till ett bättre livscykeltänkande avseende material och produkter som används inom bygg- och fastighetsbranschen.

- Miljöarbetet har alltid legat Länsförsäkringar varmt om hjärtat och detta åtagande ligger därför i linje med vår strategi. Projektet är även en möjlighet för oss att öka vår kompetens inom området och vi är glada att delta i denna intressanta satsning, säger Ann Sommer, VD på Länsförsäkringar Sak AB.

Bygga Bo-dialogen ska, utöver ett förbättrat livscykeltänkande, stimulera till att fler bostäder blir miljöklassade. En bättre miljöklassning påverkar skadeutvecklingen positivt eftersom försäkringsbolag vid premiesättning och självrisksbestämning, liksom banker vid värdering av fastigheter för kreditgivning, enklare kan bestämma mer rättvisa nivåer. Statens åtagande blir bland annat bidrag till utbyte av värmesystem och en översyn av reglerna för fastighetsskatt kopplat till miljöklass.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Johansson, specialist byggfrågor, Länsförsäkringar
08-588 411 74 070-579 70 67
bengt.g.johansson@lansforsakringar.se

Mikael Östlund, Informationschef, Länsförsäkringar
08-588 410 94 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se