Länsförsäkringar

Länsförsäkringar placerar bäst av alla svenska livbolag

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 08:51 CEST

Totalavkastningen på placeringstillgångarna i Länsförsäkringar Liv uppgick till 7,2 procent under första halvåret 2007. Det är den högsta siffran bland samtliga svenska livbolag. Kundernas återbäringsränta är nu 10 procent före avgifter och avkastningsskatt.

– Vårta starka nyckeltal ger oss möjlighet att skapa bra avkastning för våra kunder. Den möjligheten har vi utnyttjat genom framgångsrika val för hur pengarna ska fördelas mellan på olika tillgångsslag och marknader, vilket gett den bästa totalavkastningen, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Men det är inte bara traditionell förvaltning som varit framgångsrik. Också de andra sparformerna har gett god avkastning. Länsförsäkringar nyaste produkt, Försäkrad Pension, har under första året gett genomsnittskunden en avkastning på 18,5 procent. Nya Världen fortsätter att ge bra avkastning och fondutbudet har ytterligare förbättrats. 71 av 77 fonder hade positiv utveckling.

– Att vår marknadsandel av nysparandet växer kraftigt är därför inte överraskande, säger Håkan Danielsson.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-96 411 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.