Länsförsäkringar

Länsförsäkringar sänker ersättningen till livförsäkringsmäklare

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 11:39 CEST

Länsförsäkringar sänker ersättningen till livförsäkringsmäklare

Länsförsäkringar arbetar aktivt med översyn av kostnader för distribution, skadehantering samt övrig administration. Som ett led i detta arbete har Länsförsäkringar beslutat att sänka ersättningen till livförsäkringsmäklare för löpande försäkring från 31 procent till 28 procent. Beståndsersättningen ligger kvar oförändrad på 2 procent, men betalas från år två.

Den nya nivån träder i kraft den 1 september.

– Inom livförsäkringsverksamheten har vi behov av att sänka våra driftskostnader och få resultatet i balans. En sänkt distributionskostnad för de mäklade affärerna är en av många åtgärder som vidtas för att förbättra kundnyttan och sänka driftskostnaderna för våra livförsäkringskunder, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor.