Länsförsäkringar

Länsförsäkringar sänker räntan

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 08:30 CEST

Alla krediter med rörlig ränta sänks med 0,45 procentenheter från och med den 24 juni 2003, på grund av ändrade marknadsräntor. Ränteändringen omfattar dock ej fasträntekonto och bottenlån.

Vi sänker även inlåningsräntan på våra konton:

Produkt Förändring Ny ränta
Privatkonto Oförändrad 1,15 %
Sparkonto - 0,60 %-enheter 2,40 %
Placeringskonto företag - 0,60 %-enheter 2,15 %
Placeringskonto lantbruk - 0,60 %-enheter 2,40 %
Rörelsekonto lantbruk - 0,40 %-enheter 0,25 %
Skogskonto - 0,60 %-enheter 2,40 %


För ytterligare information kontakta:

Mikael Östlund
Informationschef Länsförsäkringar
mikael.ostlund@lansforsakringar.se
08-588 410 94
070-553 12 82
Tomas Johansson
VD Länsförsäkringar Bank 08-5884 19 82
073-964 19 82


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor.