Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Sak behåller branschens högsta kreditbetyg

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 13:33 CEST

Länsförsäkringar Sak får kreditbetyget A med utsikten "stable" av Standard & Poors, och behåller därmed det högsta kreditbetyget av alla sakförsäkringsbolag i Sverige. Länsförsäkringar Sak är ett helägt dotterbolag inom länsförsäkringsgruppen, som består av 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag.

– Att få det högsta kreditbetyget av alla sakförsäkringsbolag i Sverige är ett bevis på Länsförsäkringars finansiella styrka. Att vi nu behåller betyget under en period av stor osäkerhet på de finansiella marknaderna bekräftar vår starka ställning på den svenska sakförsäkringsmarknaden, säger Sten Dunér, Koncerncontroller Länsförsäkringar AB.

Standard & Poors skriver att det höga betyget beror på Länsförsäkringars samlade finansiella styrka. Man konstaterar att Länsförsäkringar är marknadsledande inom sak-försäkring. Standard & Poors noterar också Länsförsäkringars fokusering på lönsamhet och ökad effektivitet. Dessutom anser man att framtidsutsikterna är goda, med den satsning som görs på att utveckla Länsförsäkringar till en heltäckande leverantör av bank- och försäkringstjänster.

Länsförsäkringar Sak bedriver såväl affärs-, som utvecklings- och serviceverksamhet på uppdrag av de 24 länsförsäkringsbolagen. Affärsverksamheten omfattar framförallt trafikförsäkringsverksamhet och länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkrings-lösningar. Premieintäkten uppgick år 2002 till 3 074 Mkr, vilket motsvarar cirka 26 procent av länsförsäkringsgruppens totala affärsvolym inom sakförsäkring.

För ytterligare information, kontakta:
Sten Dunér, Koncerncontroller Länsförsäkringar AB
08-588 411 15 sten.duner@lansforsakringar.se 073-964 11 15

Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar
08-588 418 50 mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till knappt 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,0 procent och inom bank 2,8 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor.