Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Skaraborg och Alfred Berg Fondkommission inleder samarbete

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 10:16 CEST

Länsförsäkringar och Alfred Berg Fondkommission, som ingår i ABN AMRO- koncernen, inleder samarbete kring enskild värdepappershandel. Först ut i landet är Länsförsäkringar Skaraborg som genom samarbetet kan erbjuda skaraborgarna en personlig aktietjänst.

- Vi har kunder som ställer stora krav på personlig rådgivning kring aktier och värdepapper. De har därför efterfrågat denna tjänst från oss. Jag ser det som en viktig breddning av vårt totala sparerbjudande till våra bank- och försäkringskunder. Tjänsten kompletteras också på ett bra sätt av den tjänst vi redan har via internet, säger Håkan Engström, Chef Bank & Sparmarknad i Länsförsäkringar Skaraborg.

Tjänsten innebär att Länsförsäkringar tillsammans med kunden ringar in personliga behov och önskemål utifrån kundens situation. Genom Länsförsäkringar får kunden sedan kontakt med en personlig kundansvarig aktiemäklare hos Alfred Berg, som utifrån kundens risknivå, placeringshorisont och övriga önskemål skapar en personligt anpassad portfölj.

- ABN AMRO förvaltar redan en stor del av Länsförsäkringars kunders sparande. För oss känns det naturligt att även kunna erbjuda en exklusiv mäkleritjänst, säger Thomas Schönauer, Chef Private Sales på Alfred Berg Fondkommission.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Engström, Chef Bank & Sparmarknad, Länsförsäkringar Skaraborg
0500-77 70 78, 0708-71 70 78 hakan.engstrom@skaraborg.lansforsakringar.se
Thomas Schönauer, Chef Private Sales, Alfred Berg Fondkommission
08-679 26 60