Länsförsäkringar

Länsförsäkringar välkomnar klarhet kring könsneutrala premier

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 16:57 CEST

Frågeställningen kring könsneutrala premier finns hos alla aktörer inom försäkringsbranschen, både inom liv- och sakförsäkring i Sverige och i utlandet. Hittills har det saknats både lagstiftning och direktiv på området, såväl i Sverige som inom EU. Därför är Länsförsäkringar positiva till ett kommande och klargörande EU-direktiv.

Debatten kring könsneutrala premier har snävats in till att handla om enbart sjukförsäkringspremier. Men på olika områden, både inom liv- och sakförsäkring, tillämpas könsdifferentieringen olika. Det innebär till exempel att kvinnor betalar högre sjukförsäkringspremie än män, då kvinnor statistiskt sett oftare blir sjukare. Å andra sidan betalar yngre män högre bilförsäkringspremie än kvinnor, då de oftare är inblandade i trafikolyckor.

Försäkringstanken bygger på att olika kundkollektiv gemensamt delar på kostnader för de skador som uppkommer. Grundprincipen är att varje grupp ska bära sina egna kostnader.

– Den mediala debatt som uppkommit visar med all tydlighet att problemen med könsneutralitet slår igenom på många områden och att olika lösningar förekommer. Därför skulle försäkringsbranschen må bra av en övergripande översyn. Vi välkomnar därför en samordning av frågeställningen på Europanivå. Jag vill understryka att vi agerar helt enligt gällande lagstiftning och branschpraxis och med försäkringstagarnas bästa för ögonen, säger Peter Säll, vice vd på Länsförsäkringar Liv.

Försäkringsbranschen har under många år haft frågan om könsneutrala premier på agendan. Inom Försäkringsförbundet har rekommendationen varit att avvakta en EU-reglering. När denna process nu är i gång kommer regelverket att ses över. Detta arbete kommer att ske både inom försäkringsbolagen och i Försäkringsförbundet.

– Det är viktigt för hela branschen att kunderna accepterar de villkor som ges. Vi kommer aktivt att verka för ett gemensamt europeiskt regelverk där vår målsättning är att bibehålla konkurrenskraftiga produkter till rätt pris, säger Eva Adolphson, välfärdsanalytiker Länsförsäkringar Liv.

För ytterligare information kontakta:

Peter Säll, vice vd Länsförsäkringar Liv 08-588 409 15
peter.sall@lansforsakringar.se 073-228 87 68

Eva Adolphson, välfärdsanalytiker Länsförsäkringar Liv 08-588 408 31
eva.adolphson@lansforsakringar.se 073 -964 08 31

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.