Länsförsäkringar

Länsförsäkringar växer kraftigt på sak- och livförsäkring första halvåret 2003

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 12:47 CEST

Länsförsäkringar fortsätter att växa på försäkringsmarknaden. Under första halvåret 2003 ökade marknadsandelen inom sakförsäkring med 1,0 procentenhet till 29,8 procent jämfört med samma period förra året. Marknadsandelen inom livförsäkring mätt i nyförsäljning ökade med 2,2 procentenheter till 11,0 procent. Det visar Försäkringsförbundets kvartalsstatistik för första halvåret 2003.

Länsförsäkringar fortsatt starka inom sakförsäkring Länsförsäkringar fortsätter att öka på sakförsäkringsmarknaden. Vår andel av hela sakförsäkringsmarknaden mätt i inbetald premie ökade med 1,0 procentenhet, till 29,8 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Inom trafikförsäkring ökar Länsförsäkringar totalt sett under året i antalet försäkringar. Utvecklingen under det senaste kvartalet pekar dock på en stagnation, främst beroende på ett genomslag i genomförda premiehöjningar.

Kraftigt ökad nyförsäljning inom livförsäkring
Under perioden juli 2002 till juni 2003 ökade marknadsandelen mätt i nyförsäljning från 8,8 till 11,0 procent. Mätt i premieinkomst är marknadsandelen oförändrat 8,7 procent.

- Vi försvarar vår andel av marknadens premieinkomst, trots den stora nedgången av engångsbetalda försäkringar som vi tidigare inom Länsförsäkringar har varit relativt beroende av. Förklaringen framgår av nyförsäljningsstatistiken där vår satsning på tjänstepensionsmarknaden börjar bära frukt, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Fondverksamheten
Av det totala nettoflödet till fondmarknaden tar Länsförsäkringar per den 30 juni i år en marknadsandel på 7,1 procent mätt som rullande tolvmånaderssiffror. Det är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med samma period förra året. Totalt förvaltar vi per den 30 juni 2003 30,2 miljarder kronor i 36 olika värdepappersfonder, en ökning med 1,8 miljarder kronor jämfört med samma period förra året. Det visar Länsförsäkringars egna uppgifter om fondverksamheten.

Länsförsäkringars marknadsandelar den 30 juni 2003

Marknad 30 juni 30 juni Förändring
2003 i % 2002 i % i procent-
enheter
Sakförsäkring totalt 29,8 28,8 + 1,0
Trafikförsäkring 36,1 35,1 + 1,0
Villahemförsäkring 41,8 42,3 - 0,5
Hemförsäkring 25,2 24,6 + 0,6
Fritidshusförsäkring 43,3 42,8 + 0,5
Båtförsäkring 26,2 24,5 + 1,7
Företags- och 34,5 34,4 + 0,1
fastighetsförsäkring
Livförsäkring totalt 8,7 8,7 0
premieinkomst
Tjänstepension 8,0 8,2 - 0,2
Sparmarknad 6,9 6,6 + 0,3
Privatpension 15,4 17,6 - 2,2
Livförsäkring totalt 11,0 8,8 + 2,2
nyförsäljning
Tjänstepension 11,1 9,2 + 1,9
Sparmarknad 11,7 8,0 + 3,7
Privatpension 10,6 8,3 + 2,3
Fonder nettoförsäljning 7,1 5,9 + 1,2

Not: Delårsrapport för bankverksamheten samt det ekonomiska resultatet för livförsäkringsverksamheten offentliggörs onsdagen den 27 augusti.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se