Länsförsäkringar

Länsförsäkringar vann viktigt skatteärende – 100 miljoner mindre i skatt

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 10:00 CEST

Länsförsäkringar har vunnit ett viktigt skatterättsligt ärende i Regeringsrätten. Ärendet har handlat om vilka tillgångar som ska utgöra beräkningsgrunden för den avkastningsskatt som livförsäkringsbolagen betalar. Det rör sig om stora belopp för hela livförsäkringsbranschen. För Länsförsäkringars del handlar det om minskad skatt med cirka 100 miljoner kronor exklusive ränta. Därutöver kommer de framtida skattebesparingarna att uppgå till minst 20 miljoner kronor per år.

– Det har varit viktigt för oss att få detta ärende prövat. Totalt rör det sig om stora skattebelopp som nu i stället kommer våra kunder till del eftersom vi drivs enligt ömsesidiga principer, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Sedan taxeringsåret 1997 har Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv tillsammans med övriga svenska livförsäkringsbolag betalat avkastningsskatt på bokföringsmässiga, och i realiteten fiktiva, tillgångar. Skattemyndigheten i Stockholm har betraktat dem som beskattningsbara vilket Länsförsäkringar har ifrågasatt. Ståndpunkten att tillgångarna inte är beskattningsbara delades av Skatterättsnämnden och Regeringsrätten har nu som sista instans gjort samma bedömning.

För ytterligare information, kontakta:
Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv
08-588 408 14, 073-964 08 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se

Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar
08-588 410 94, 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor.