Länsförsäkringar

Länsförsäkringars bankverksamhet, kvartal tre 2004: Banken med Sveriges mest nöjda kunder ökar lönsamheten kraftigt

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:17 CEST

– I årets SKI-undersökning (Svenskt Kvalitetsindex) har vi inte bara Sveriges mest nöjda bankkunder utan även det högsta betyget inom samtliga delkategorier. Kombinationen Sveriges mest nöjda bankkunder och en ökad lönsamhet är det bästa betyget vi kan få på att Länsförsäkringars koncept är rätt och attraktivt för kunderna, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning
• Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 119,1 (68,3) Mkr och efter kreditförluster till 90,5 (34,6) Mkr.
• Utlåningen till allmänheten ökade med 34 procent till 37,4 (27,9) miljarder kronor och
inlåningen från allmänheten ökade med 7 procent till 18,6 (17,4) miljarder kronor.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 53 procent till 22,0 (14,4) miljarder kronor.
• Intäkterna ökade med 51 procent till 888,7 (587,4) Mkr. Exklusive Länsförsäkringar Fondförvaltning var motsvarande ökning 25 procent. Administrationskostnaderna ökade med 47 procent till 769,6 (522,3) Mkr. Exklusive Länsförsäkringar Fondförvaltning var motsvarande ökning 22 procent.
• Räntenettot ökade med 21 procent och uppgick till 604,4 (497,8) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital blev 6,2 (3,1) procent.
• Banken har erhållit ett kapitaltillskott om 300 Mkr i form av ett ovillkorat aktieägartillskott.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,69 (8,55) procent och primärkapitalrelationen till 9,20 (8,06) procent.
• Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder enligt årets SKI-undersökning
(Svenskt Kvalitetsindex). Länsförsäkringar har sedan september 2003 fått 125 000 nya
bankkunder. Totalt uppgick antalet kunder till 565 000 (440 000).
• Länsförsäkringsgruppen har utvecklat en engagemangsöversikt, vilket är unikt på den svenska bank- och försäkringsmarknaden. Översikten visar kundens samlade bank- och försäkringsengagemang.

Uppgifterna inom parentes avser januari - september 2003

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82
tomas.johansson@lansforsakringar.se 073-964 19 82

Anders Borgcrantz, Vice VD, Länsförsäkringar Bank 08-588 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se 073-964 12 51

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.