Länsförsäkringar

Länsförsäkringars Miljöbarometer: Miljöaspekter väger tyngst vid energiköp

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:22 CET

När svensken rankar inköp efter miljöhänsyn är det uppvärmning som toppar listan. Kläder däremot ligger i botten på miljöintresset. Det visar Länsförsäkringars Miljöbarometer som är en sammanställning över vilka miljöhänsyn svenskarna lägger vid inköp av olika produkter och tjänster.

– Undersökningen visar att miljöaspekter är en viktig faktor för val av leverantör av olika varor eller tjänster. Inom många produktgrupper anser upp till hälften av konsumenterna att miljöhänsyn påverkar vilken leverantör man väljer, säger Leli Kjellin, miljösamordnare på Länsförsäkringar.

Pensionärer lägger generellt större miljövikt vid sina inköp, förutom i kategorierna mat och bil som ungdomarna toppar. Egenföretagare och arbetslösa ligger hästlängder före arbetare och tjänstemän när det gäller synen på miljökonsumtion. Barometerns högsta siffra hittar vi hos egenföretagarna där 70 procent uppger att det är viktigt eller mycket viktigt med miljöhänsyn vid matinköp. Geografiskt släpar norra Sverige något efter resten av landet.

Miljöbarometern visar också att det framförallt är kvinnorna som lägger miljöhänsyn vid inköp. Inom många kategorier ligger andelen miljöhänsynstagande kvinnor 10 procentenheter över männen.

– Det är naturligtvis positivt att kvinnorna ligger långt framme i miljötänkandet. Men samtidigt är det viktigt att männen kommer i kapp. Målet är ju en bättre miljö för alla, säger Leli Kjellin.

För att ta del av hela miljöbarometern, gå till www.lansforsakringar.se/info, eller öppna bifogad ppt-fil.

För ytterligare information, kontakta:

Leli Kjellin, miljösamordnare Länsförsäkringar
08-588 414 72
073-96 414 72

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar
08-588 414 99
073-96 414 99


Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.