Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2010

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 12:57 CET

– Vi fokuserar ännu mer på att växa med ett brett sortiment, lokalt nära kunden. Sparerbjudandet till privatpersoner kommer att utvecklas. Vi ska bli ännu mer bank, samtidigt som nuvarande fokus på försäkring behålls. Överlag är resultat och nyckeltal bra och stabila, men vi måste förbättra avkastningen till kunder med traditionell livförsäkring. Tillväxten har fortsatt, kunderna är inom de flesta områden de mest nöjda och det allmänna förtroendet för Länsförsäkringar gör att vi anses vara det starkaste varumärket inom den finansiella sektorn, Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,gruppens gemensamma bolag

En sammanfattning av bank- och försäkringsåret 2010 för 24 lokala länsförsäkringsbolag i samverkan:

  • Länsförsäkringar är Sveriges starkaste finansiella varumärke och kan summera ytterligare ett år präglat av stark tillväxt och fortsatt nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010.
  • Den marknadsledande positionen inom sakförsäkring behålls med en marknadsandel på 28,8 procent. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 511 (1 688) Mkr och rörelseresultatet till 2 581 (5 449) Mkr.
  • Länsförsäkringsgruppens konsolideringsnivå inom sakförsäkring är unikt stark, både vid en nationell och internationell jämförelse. Konsolideringskapitalet uppgick till 34 724 (31 747) Mkr och konsolideringsgraden till 190 (174) procent.
  • Merparten av nysparandet bland liv- och pensionsförsäkringskunderna sker i fondförsäkring och tack vare de ökande affärsvolymerna och en god avkastning växte försäkringskapitalet i fondlivbolaget med närmare 20 procent. De totala affärsvolymerna inom liv- och pensionsförsäkring nådde historiska nivåer. Totalavkastningen i tradlivbolaget uppgick till 4,1 procent.
  • Inom bankverksamheten ökade rörelseresultatet till 345 (258) Mkr. Räntenettot ökade till 1 363 (1 148) Mkr. Tillväxten är fortsatt stark – affärsvolymen ökade till 232 (204) mdr. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bolånekunder och Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010.
  • Genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling erbjuder länsförsäkringsbolagen en unik helhet för en trygg bostadsaffär. Tillväxten är mycket stark och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är idag landets tredje största aktör.

Uppgifterna inom parentes avser 2009.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-964 11 15

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.