Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen, bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:38 CET


Länsförsäkringsgruppen, bokslutskommuniké 2006:
En sammanfattning av bank- och försäkringsåret 2006 för 24 lokala länsförsäkringsbolag i samverkan.

– Länsförsäkringar har fokus på tillväxt. Den kommer att ske organiskt, sortimentsbreddande och strukturellt. Under 2006 ökade antalet kunder med engagemang inom samtliga tre kärnaffärer; sakförsäkring, livförsäkring och bank, med drygt 10 procent. Vår satsning på hälsaområdet har gjort oss till marknadsledande inom sjukvårdsförsäkringar. Inom bankområdet ser vi både organisk och strukturell tillväxt som medel för att etablera Länsförsäkringar ännu tydligare som alternativet och prispressaren gentemot de fyra storbankerna. Ambitionen är att tillhöra en av de största aktörerna på bolånemarknaden inom tre år. De ekonomiska resultaten för 2006 och vår befintliga ekonomiska styrka ger oss den kraft vi behöver för att nå tillväxtmålen, säger Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB.


2006 i korthet:

• Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring uppgick till 2 131 (2 515) Mkr. Rörelseresultatet var 4 576 (7 075) Mkr.

• Tack vare de goda resultaten ger 16 länsförsäkringsbolag återbäring och rabatter till sina
kunder om totalt cirka 1 miljard kronor.

• Avkastningen på placeringstillgångarna i livförsäkringsbolaget var 8,3 (14,9) procent. Återbäringsräntan höjdes den 1 december från 6 till 8 procent.

• Rörelseresultatet inom bank blev före kreditförluster 238 (203) Mkr och efter kreditförluster
201 (154) Mkr. Utlåningen till allmänheten ökade med 14 procent till 54 (47) miljarder
kronor och inlåningen från allmänheten ökade med 15 procent till 24 (21) miljarder kronor.
Bostadsutlåningen ökade med 18 procent och uppgick till 37 (31) miljarder kronor.

• Länsförsäkringar utsågs för fjärde året i rad till Årets Sakförsäkringsbolag av tidningen Affärsvärlden. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda liv- och
pensionsförsäkringskunder samt de mest nöjda bolånekunderna.

Uppgifterna inom parentes avser 2005.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 400 00

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073- 96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se