Landstinget Gävleborg

Länsklinik inom ortopedi för patientens bästa

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:57 CET

Lika behandling av alla länets patienter, ökad kvalitet och kortare väntetider. Det är vad som väntar när landstingets ortopedverksamheter bildar en gemensam länsklinik.
Det är innebörden i det förslag som en arbetsgrupp av länets ortopeder har lämnat till landstingsdirektören.

- Genom att ta ett gemensamt ansvar för alla länets patienter kommer vi att kunna erbjuda en bättre vård, både i kvalitet och tillgänglighet, säger Bengt Malmqvist chef för ortopedkliniken i Gävle.

Landstinget Gävleborg genomgår för närvarande en omvandling där det är tänkt att ”långa kliniker” med länsansvar ska ersätta dagens förvaltningar med ansvar för bestämda geografiska områden. Målet är öka kvaliteten i vården genom låta alla patienter, oavsett hemort, få tillgång till länets samlade resurser.

Först ut i omvandlingen är länets ortopedverksamheter. En arbetsgrupp bestående av ortopeder från Gävle, Bollnäs och Hudiksvall har tagit fram ett förslag om en framtida länsklinik.
Verksamheter ska som idag bedrivas i Sandviken, Gävle, Bollnäs och Hudiksvall, men ortopederna ska genom ett ökat samarbete och specialisering höja kvaliteten inom t.ex. knä- eller höftproteskirurgi, istället för som idag utföra alla sorters ingrepp.
- Det är en bra idé. Genom att fokusera på ett fåtal ingrepp blir läkaren skickligare i sitt hantverk. Det ökar kvaliteten vilket patienter tjänar på, säger Sven-Erik Keisu medicinskt ansvarig vid ortopedkliniken i Hudiksvall.
- Det innebär även att patienterna får samma kvalitet på vården oavsett var de bor i länet. Idag kan det variera, säger Mikael Davidsson chef för Operationscentrum i Bollnäs.

Vilka ingrepp som ska utföras var är inte klart i dagsläget. Det gäller även antalet vårdplatser. Däremot är arbetsgruppen enig som att styra patienter från södra Hälsingland till Hudiksvall istället för till Gävle. Det stärker Hudiksvalls ställning som akutsjukhus.
- Två fullvärdiga akutsjukhus ökar vår gemensamma attraktionskraft, särskilt för blivande specialister. Men det gör även att vi får lättare att rekrytera personal inom alla andra områden, säger Bengt Malmqvist.

Den nya länskliniken får ett årsuppdrag på 30 000 mottagningsbesök, 3600 operationer samt 2400 dagkirurgiska ingrepp. Det är en ökning med drygt 10% jämfört med dagens nivåer. Det gör att vårdgarantin kommer att klaras av i framtiden.
- De ibland långa väntetiderna inom ortopedin kommer att påverkas. En länsklinik gör att vi kan erbjuda erbjuda patienter en snar tid inom länet istället för en sen tid på hemorten, säger Sven-Erik Keisu.

Länets ortopedi är för närvarande ett prioriterat område med en budget som räknas upp mer än genomsnittet under de kommande åren. Förslaget till länsklinik tar fasta på det och föreslår att antalet ortopeder i länet ökar, från 30 till 42 ortopeder, vilket också betyder att antalet utbildningsläkare ökar.
- Förutom frågetecknen kring önskemålet om ökade resurser i den omfattningen är detta ett bra exempel på en länsklinik med fokus på samarbete och patientnytta, säger landstingsdirektör Svante Lönnbark.

Förslaget till länsklinik inom ortopedi kommer nu att fortsätta att utredas och ligga till grund för det slutliga förslag som kommer att presenteras under nästa år och vara i full drift 2008.

Mer information
Sven-Erik Keisu, medicinskt ansvarig, ortopedkliniken Hudiksvalls sjukhus, 070-626 30 73
Bengt Malmqvist, verksamhetschef, ortopedkliniken Gävle sjukhus, 070-578 42 82
Mikael Davidsson, verksamhetschef, Operationscentrum Bollnäs sjukhus, 070-518 87 60