Jönköpings läns museum

Länsmuseet föreläser vid internationell konferens om det europeiska landskapet

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:58 CEST

Mellan den 8 och den 12 september håller PECSRL en stor konferens i Göteborg och Mariestad. PECSRL ”The Permanent Conference on the Study of the Rural Landscape” har haft konferenser i olika delar av Europa vart annat år sedan 1950-talets slut. Temat för årets konferens är ”Unraveling the Logics of Landscape”.

Moa Lorentzon och Ådel Vestbö-Franzén från Jönköpings läns museum samt Carl-Johan Sanglert från länsstyrelsen i Jönköping kommer att vara ansvariga för en av de 34 sessionerna med titeln ” The logic of landscapes and antiquarian practice”.

Tillsammans med ytterligare fem föredragshållare belyser de sambandet och avståndet mellan myndighet, den antikvariska praktiken och den akademiska världen. De diskuterar hur ett riksintresse eller ett världsarv skapas? Likaså hur myndigheterna lever upp till Kulturmiljölagens krav när det gäller fornlämningar från historisk tid?

Önskar ni mer information? Välkommen att kontakta Ådel Vestbö-Franzén, fil dr kulturgeograf, telefon 036-30 18 13 och 070-549 30 50 eller Moa Lorentzon, arkeolog, telefon 036-30 18 13 och 070-620 02 67.


Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

På museet  arbetar cirka 55 personer med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering och byggnadsvård.

En viktig samarbetspartner för oss är Jönköpings läns konstförening. Sedan många år förvaltar vi deras samling och varje år arrangerar vi utställningar tillsammans där både Länssalongen och Ungdomens vårsalong är återkommande utställningar.