Jönköpings läns museum

Länsmuseet med flera får ta del av Malmstens minnesfond

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 08:41 CEST

Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond beviljar bidrag om sammanlagt 350 000 kronor till Jönköpings läns museum, Jönköpings läns Konstförening och Fågelmuseet, Jönköpings kommun.

Jönköpings läns museum planerar att ge ut en bok om Göta hovrätts fastighet. Boken kommer förmedla den nya bilden av Göta hovrätt som framkommit med hjälp av nytt arkiv- och forskningsmaterial där inte minst hovrättens park lyfts fram ur anonymitet och fått sin historia klarlagd. Museet ansökan om medel till själva bokproduktionen har Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond beviljat med 190 000 kronor.

Det nya materialet är resultatet av det vårdprogram som förvaltaren Statens Fastighetsverk, SFV, låtit upprätta med antikvarisk medverkan från Jönköpings läns museum.

Ytterligare tre ansökningar har beviljats varav två publikationer. Jönköpings läns Konstförening har beviljats 60 000 kronor för utgivning av skrift om föreningens historia samt om sin konstsamling. Jönköpings läns museum har beviljats 50 000 kronor till foto-/anteckningsboken ”Väggar – en graffotobok” med interiörbilder från Jönköpings läns museum.  Fågelmuseet har beviljats 50 000 kronor för inlån av monterade fåglar samt för utställning/konstinstalla tion 

Stiftelsen Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond har sedan början av 1980-talet bidragit med ekonomiska anslag till projekt som främjat kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård inom Jönköpings gamla stadsområde.

För ytterligare upplysningar välkommen att kontakta Sergei Muchin, sekreterare i Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond, 070-532 18 90.

Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

På museet  finns cirka 60 anställda som arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering, byggnadsvård och etnologiska dokumentationer

En viktig samarbetspartner för oss är Jönköpings läns Konstförening. Sedan många år förvaltar vi deras samling och varje år arrangerar vi utställningar tillsammans där både Länssalongen och Ungdomens vårsalong är återkommande utställningar.