Länsstyrelsen i Örebro län

Länsmyndigheterna summerar ett och ett halvt års jämställdhetsarbete: flera exempel på att män och kvinnor bemöts olika i länet – nu kan det åtgärdas

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:22 CET

Länsmyndigheterna summerar ett och ett halvt års jämställdhetsarbete: flera exempel på att män och kvinnor bemöts olika i länet – nu kan det åtgärdas


Fem statliga myndigheter i Örebro län har under ett och ett halvt års tid arbetat fram handlingsplaner som ska ge bättre service till länets kvinnor och män.

Länsstyrelsen har genom projekt Verka Jämställt stöttat fem av länets myndigheter i att ta fram handlingsplaner för jämställdhetsintegrering. Det handlar om att myndigheten ska leda och organisera arbetet så att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Myndigheterna är: Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Örebro Universitet, Polismyndigheten och Länsarbetsnämnden.
– Vi tillfrågade de myndigheter som har mest kontakter med allmänheten. Målet har varit att ta fram handlingsplaner med konkreta aktiviteter och som garanterar en långsiktig utveckling av jämställdhetsfrågorna och jag tycker verkligen att alla har lyckats med det säger Torbjörn Messing, projektledare på Länsstyrelsen.

Media bjuds in att närvara på City Konferenscenter, kl 12 imorgon fredag (sal Sulan) då resultatet offentliggörs. På presskonferensen medverkar projektledningen samt alla myndighetschefer.
Resultat

Gemensamt för alla myndigheter är att man fortsatt ska arbeta med utbildning i genus/jämställdhet och analysera sin verksamhet. Kvinnor och män får olika bemötande på grund av att tjänstemännen har föreställningar/fördomar om manligt och kvinnligt. Det leder till skillnader i bemötanden och odemokratiska beslut och bedömningar. Några exempel på oönskade könsmönster:
• Kvinnor är ofta förlorare på Arbetsmiljöverket eftersom de flesta inspektioner görs på manliga arbetsplatser. Kvinnors arbetsmiljö bevakas inte ofta.
• Män är ofta förlorare i Polisens brottsofferarbete. De gråter inte och förväntas klara traumatiska situationer. De får därför mindre stöd.
• Både kvinnor, män och barn är förlorare i det ojämställda föräldrauttaget hos Försäkringskassan – män som är f-lediga växer som personer och får bättre löneutveckling, kvinnor som arbetar får också bättre löneutveckling … och ett jämställt uttag är bra för barnen, äktenskapet och sexlivet!!
• Kvinnor och män får olika bemötanden på Arbetsförmedlingen. Kvinnor får längre tid hos förmedlaren och samtalen handlar om känslor, relationer, hälsa och familjesituationen. Män får instruktioner. ”Nu går du och söker det där jobbet!”
• … och allt detta beror delvis på att genusperspektivet saknas i ovanstående statstjänstemäns universitetsutbildningar. Örebro Universitet kommer därför att arbeta för att få in genusperspektivet i alla kursplaner och utbildningsprogram.
För ytterligare upplysningar:

Torbjörn Messing, projektledare, Länsstyrelsen Tfn: 019-19 39 75, mobil: 070-508 27 11
Kerstin Lillje, jämställdhetsexpert, Länsstyrelsen Tfn: 019–19 35 30, mobil 070-624 86 04
På presskonferensen medverkar:

Sören Gunnarsson, landshövding
Janerik Gidlund, rektor, Örebro Universitet
Håkan Olsson, tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket
Per-Olov Mörn, länsdirektör, Försäkringskassan
Annika Lyttbacka, länsarbetsdirektör, Länsarbetsnämnden
Håkan Larsson, chef för myndighetsavd, Polismyndigheten

Kerstin Lillje, jämställdhetsexpert, Länsstyrelsen
Torbjörn Messing, projektledare, Länsstyrelsen