TV 4 AB

Länsrätten avslår TV4:s överklagande

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:14 CEST

Länsrätten har avslagit TV4:s överklagande av koncessionsavgiften för perioden andra halvåret 2002 till och med första halvåret 2004. Domen påverkar inte det redovisade resultatet eftersom det belastats med full avgift.

Koncessionsavgiftslagen ändrades från och med andra halvåret 2002 så att även intäkter av digitala sändningar ingår i avgiftsunderlaget när dessa huvudsakligen överensstämmer med den analoga sändningen. TV4 anser att lagändringen står i strid med grundlagen och därför inte skall tillämpas av Radio- och TV-verket vid beräkning av TV4:s koncessionavgift.

Länsrätten skriver i domen att det på flera punkter kan ifrågasättas om bestämmelsen efter lagändringen överensstämmer med grundläggande rättsprinciper och att den får en allt svagare grund ju mer den digitala tekniken tar över. När bestämmelsen infördes i lagen ifrågasatte lagrådet lydelsen men avstyrkte den inte eftersom man förutsåg en ändring av koncessionsavgiftslagen, någon sådan har dock ännu inte föreslagits. Länsrätten finner dock, trots tveksamheterna, att bestämmelsen inte uppenbart strider mot grundlagen, vilket krävts för ett bifall till TV4:s överklagande.

TV4 kommer att överklaga domen till kammarrätten.

TV4 har tidigare överklagat Radio- och TV-verkets beslut avseende koncessionsavgiften för andra halvåret 2001 och första halvåret 2002. Länsrätten och kammarrätten har bifallit TV4:s överklagande och för närvarande ligger ärendet hos regeringsrätten som inte beslutat om ärendet ska prövas.

För mer information kontakta Erik Haegerstrand, ekonomidirektör TV4, 08-459 40 61