Landstinget Halland

Länsrätten avvisar överklaganden kring upphandling

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:00 CEST

Landstingsservice får, av allt att döma, sköta kost-, städ- och vaktmästeritjänsterna på Sjukhuset i Varberg även i fortsättningen.
Länsrätten har nu meddelat sitt beslut. Det slår fast att landstinget hade rätt att avbryta upphandlingen då Landstingsservice bud visat sig vara det bästa.

Beslutet att ge uppdraget till Landstingsservice, som togs i länssjukvårdsnämnden den 11 februari i år, överklagades av två av de konkurrerande anbudsgivarna. Den 20 februari beslutade länsrätten om så kallad inhibition, det vill säga att upphandlingen inte fick avslutas under den tid som det skulle ta för rätten att titta närmare på hur upphandlingen hade gått till.

Landstinget har, liksom de båda överklagande företagen, fått lämna kompletterande information, och i slutet av förra veckan meddelade länsrätten sitt beslut.

Nu konstaterar länsrätten att landstinget inte gjorde något fel då man, när det framgick att Landstingsservice anbud var det bästa, valde att betrakta upphandlingen som avbruten. Rätten avvisar de båda bolagens överklaganden och upphäver med omedelbar verkan sitt tidigare beslut om inhibition.

- Det här bekräftar det vi hävdat hela tiden: att upphandlingen skötts helt enligt konstens regler, säger länssjukvårdsdirektör Irene Takanen i en kommentar.

För mer information:

Länssjukvårdsdirektör Irene Takanen, 070-574 70 12