Verva (Verket för förvaltningsutveckling)

Länsrätten upphäver det interimistiska stoppet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:53 CEST

Länsrätten avslog igår samtliga fyra yrkanden om ingripande enligt lagen om
offentlig upphandling, som lämnats in till länsrätten mot Vervas tilldelningsbeslut
i ramavtalsupphandlingen Skrivare, kopiatorer och tjänster 2006. Därmed upphör
länsrättens interimistiska stopp av upphandlingen att gälla.

Detta innebär att Verva kommer att slutföra upphandlingen genom att teckna
ramavtal med de utsedda leverantörerna den 8 maj, såvida inte någon anbudsgivare
överprövar upphandlingen och prövningstillstånd hos Kammarrätten beviljas.

Den 14 mars tog Verva tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen. Följande företag
utsågs genom beslutet till ramavtalsleverantörer i upphandlingen:

• Carl Lamm AB
• Hewlett-Packard Sverige AB
• Konica Minolta Business Solutions Sweden AB i konsortium med Konica Minolta
Printing Solutions Nordic AB och Brother International Sweden AB
• Kyocera Mita Svenska AB
• NRG Scandinavia AB
• Toshiba Tec Nordic AB i konsortium med OKI Systems (Sweden) AB
• Xerox Sverige AB i konsortium med Dell AB

Den 24 mars stoppades upphandlingen då Canon, Lex Mark, Océ och Sharp begärt
överprövning av tilldelningsbeslutet och Länsrätten i Stockholms län beslöt att
upphandlingen inte fick avslutas förrän nytt beslut fattats.

Kontakt:
Emma Andersson, projektledare, emma.andersson@verva.se, tel. 08-55 05 57 11.
Rolf Bengtsson, bitr. projektledare och ramavtalsansvarig, rolf.bengtsson@verva.se, tel. 08-55 05 57 18.