Jönköpings läns museum

LÄNSSALONG 2010 Välkommen till pressvisning på Jönköpings läns museum fredag 19 november kl 10

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 16:47 CET

Till Länssalong 2010, som öppnar på lördag den 20 november kl 15, har sammanlagt 220 konstnärer lämnat in var sin kollektion, dvs en uppsättning med tre konstverk, för bedömning.

Nu har juryn gjort sitt val och länsmuseet kan därmed presentera 84 konstverk skapade av 41 konstnärer med anknytning till Jönköpings län. (På grund av ett administrativt misstag föll Gunilla Mauritz namn bort ur deltagarlistan. Därmed blir det slutliga deltagarantalet 41 konstnärer istället för 40 som vi tidigare angett i ett pressmeddelande.)

En nyhet för i år är att konstnärerna kunde få ett, två eller tre konstverk antagna till salongen. Juryn bestod av: Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall i Stockholm, Maria Hall, konstnär verksam i Stockholm samt Sophia Rasmussen ledamot i styrelsen för Jönköpings läns konstförening.

Länssalongen öppnar den 20 november och pågår till och med den 9 januari 2010.
Bakom arrangemanget står Jönköpings läns konstförening och Jönköpings läns museum.

Vid pressinformationen närvarar Lillemor Forsgren – ordförande i Jönköpings läns konstförening, Sophia Rasmussen – jurymedlem och Helen Agrenius – konstintendent, Jönköpings läns museum.

För mer information välkommen att kontakta:
Helen Agrenius, Jönköpings läns museum, tel 036-30 18 25, 0736-503560, e-post helen.agrenius@jkpglm.se

De aktuella konstnärerna är namngivna på museets webbplats: http://www.jkpglm.se/se_o_gora/2010/lanssalong-2010.html#har

Pressbilder och bildtexter
finns på adressen: http://92.42.73.34/press/lanssalong

Insänt av
Lena Andersson
informatör/marknadsförare
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Postadress: Box 2133, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Dag Hammarskjölds plats 2
Telefon: 036-30 18 22 • Växel: 036-30 18 00 • Fax: 036-30 18 18
lena.andersson@jkpglm.sewww.jkpglm.se