Landstinget i Östergötland

Länssamverkan: Ny organisation, ny struktur och mindre utbud

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 14:51 CEST

[2003-10-17]

Landstinget i Östergötland går nästa år med ett ekonomiskt underskott på 300 miljoner kronor om inte åtgärder vidtas för att reducera kostnaderna. Samtidigt förändras omvärlden vilket ställer krav på flexibilitet och nya sätt att lösa uppgiften – att ge östgötarna en så god hälso- och sjukvård som möjligt.

Landstinget måste därför samordna och rationalisera verksamheten. Dessutom minskar en viss del av vårdutbudet.

Följande är en sammanfattning av det beslutsunderlag som kommer att läggas fram för landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 respektive 29 oktober 2003.

Utbudsbegränsningar
Från och med den 1/1 2004 kommer hälso- och sjukvård och hjälpmedel för 37,6 miljoner kronor att tas bort.

Struktur
Den nära hälso- och sjukvården bedrivs i samtliga tre länsdelar. Det omfattar bland annat akutmottagning, internmedicin, lasarettsansluten hemsjukvård, vård i livets slutskede, primärvård, psykiatri och habilitering.
Förlossningssjukvården läggs ned i Motala och koncentreras till Linköping och Norrköping.
Akutmottagningarna är öppna dygnet runt vid de tre sjukhusen i Linköping, Norrköping och Motala.

Profileringen för sjukhusen blir:

Universitetssjukhuset i Linköping: akutsjukvård och högspecialiserad vård.
Vrinnevisjukhuset i Norrköping: planerad kirurgi/urologi.
Lasarettet i Motala: planerad ortopedi.

Centrumorganisation
För att klara de nya uppgifterna förändras centrumorganisationen till att bli länsövergripande.

Nya produktionsenheter blir: Rättspsykiatri, Barn- och kvinnocentrum, Ortopedicentrum, Kirurgi -och onkologicentrum, Rekonstruktionscentrum, Hjärtcentrum, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Anestesi- och Operationscentrum, Bildmedicin (radiologi), Laboratoriemedicin, Närsjukvården i den östra länsdelen, Närsjukvården i den centrala länsdelen samt Närsjukvården i den västra länsdelen.

Personal
För att klara omställningen lade Landstinget i Östergötland den 23 september ett varsel hos Länsarbetsnämnden för 310 medarbetare.

Ambitionen är att kunna omplacera så många som möjligt och i övrigt kunna lösa övertaligheten med utbildning, avtalspension eller hjälp att hitta ny sysselsättning.