Landstinget i Jönköpings län

Länssjukhuset Ryhov anmäler dödsfall enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 14:32 CET

Efter ett dödsfall på psykiatriska kliniken vill Länssjukhuset Ryhov att Socislstyrelsen bedömer sjukhusets rutiner för övervakning av patienter.


En 21-årig kvinna som i höstas vårdades på en psykiatrisk avdelning enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, hittades död i sin säng. Kvinnan hade övervakning varje kvart men avled i sömnen. Dödsorsaken är ännu inte fastställd.

Det pågår en intern utredning och en polisutredning. Länssjukhuset Ryhov vill också att Socialstyrelsen granskar sjukhusets övervakningsrutiner och gör därför en anmälan enligt Lex Maria.

Kontaktperson
Carsten Frisenette-Fich, chefläkare och ansvarig för Lex Maria i Jönköpings sjukvårdsområde 036-32 19 74, 0705-22 10 85.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.

Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.
Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget

Vänliga hälsningar
Anna-Lena Bengtsdotter
Informationschef Jönköpings sjukvårdsområde
Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 5
551 85 Jönköping
anna-lena.bengtsdotter@lj.se
036-32 10 26, 070-382 10 26
www.lj.se/ryhov