Landstinget Halland

Länssjukhusets patienter alltmer nöjda med vård och behandling

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 13:27 CEST

Vid en presskonferens på Länssjukhuset tisdagen den 21 oktober presenterades resultaten från Länssjukhusets senaste patientenkät, och företrädare för kirurgkliniken berättade hur de gått vidare med resultaten för att förbättra vården.

Patientenkäten genomfördes i våras, då för tredje gången, och resultaten av årets undersökning visar att patienterna skattar Länssjukhusets arbete högt. Högst betyg fick området ”Bemötande” där hela 97 procent av patienterna var nöjda.

Enkäten genomfördes under veckorna 9, 10 och 11 i våras, och drygt 2000 patienter inom både öppen och sluten vård var med och svarade. Svarsfrekvensen var hög – 78 procent för öppen vård och 73 procent för sluten vård, vilket visar att patienternas engagemang att delta i undersökningen varit stort.

- Vi är väldigt glada för de många positiva svaren, säger sjukhuschef Jan Eriksson, men viktigast av allt är att patienterna genom att ärligt ge både kritik och beröm bidrar till det kvalitetsarbete som bedrivs löpande vid sjukhuset – de hjälper oss att bli ännu bättre på det vi gör.

Eftersom undersökningen gjordes för tredje gången i år (tidigare 1998 och 2000), har sjukhuset kunnat jämföra resultaten mellan de olika undersökningar och kunnat dra flera statistiskt signifikanta slutsatser, på flera områden. Sedan 1998 har slutenvårdspatienternas bedömning stadigt förbättrats inom områdena ”Information-sjukdom”, ”Information rutiner”, ”Delaktighet”,”Arbetsmiljö” samt ”Betyg”, som är en helhetsbedömning av vården. Det högsta resultatet vid denna mätning fick förbättringsområdet ”Bemötande”, där 97 procent var nöjda.

Öppenvårdspatienterna var ännu mer nöjda än slutenvårdspatienterna med vården, och gav högre betyg än vid tidigare mätningar på sju av förbättringsområdena. Undantaget var området ”Omvårdnad” som legat stadigt på 90 procent vid samtliga tre undersökningar.

Undersökningen ingår i det nationella Pyramidprojektet, och svaren har bearbetats vid Uppsala universitet. I jämförelse med andra sjukhus som använder sig av Pyramid, står sig Länssjukhuset i Halmstad väl i konkurrensen.

Resultaten i enkäten bryts också ner på kliniknivå, för att klinikerna ska kunna dra slutsatser om sin vård och jämföra sig med varandra och motsvarande kliniker på andra sjukhus.

- Vi använder patientenkäten som ett verktyg i allt förbättringsarbete, säger Iréne Hansson, avdelningschef på kirurgkliniken. Vi har t ex jobbat mycket med området ”Arbetsmiljö”, eftersom vi tror att personalen måste må bra på jobbet för att också kunna ge en god vård.

På kliniken har man bland annat inrättat tvärprofessionella arbetsgrupper som arbetat med att förbättra den fysiska, psykiska och psykosociala arbetsmiljön, vilket också gett resultat i årets patientenkät där ”Arbetsmiljö” fått betydligt högre betyg än tidigare.
”Tillgänglighet” är ett annat område där kliniken arbetat för att förbättra sig, och också nått bättre resultat i årets patientenkät, när det gäller öppenvården. Man har inrättat teamvård inom flera områden, så att läkare, sjuksköterska, undersköterska och läkarsekreterare samarbetar kring en patient. Det har t ex skapats bröstteam och mag-tarmteam, och sedan den senaste enkäten gjordes har kliniken har också infört telefontider till teamen för att förbättra tillgängligheten.