Landstinget Halland

Länssjukvården: Oförändrad ekonomisk prognos efter september

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 16:14 CEST

Den ekonomiska prognosen för länssjukvården i Halland är i stort sett oförändrad i den månadsuppföljning för september som länssjukvårdsnämnden behandlade i dag.

Prognosen pekar på ett underskott för 2005 på 38 miljoner kronor, vilket är en halv miljon mindre jämfört med för en månad sedan.

Totalt omsluter budgeten för förvaltningarna inom länssjukvårdsnämnden 3 259 miljoner kronor. Tre av länssjukvårdsnämndens fem förvaltningar räknar med att vara i balans vid årsskiftet. För Länssjukhuset i Halmstad och handikappförvaltningen har prognosen förbättrats något, och dessa räknar nu med ett litet överskott.

Sjukhuset i Varberg räknar för året med ett underskott på 33 miljoner kronor. För kontot för gemensamma kostnader, där bland annat receptförskrivna specialistläkemedel finns, är prognosen minus 8 miljoner kronor.

Beslut om upphandling uppskjutet
Länssjukvårdsnämnden återremitterade vid sitt sammanträde i dag frågan om en upphandling av gynekologisk öppenvårdsmottagning. Bakgrunden är att det vårdavtal som landstinget har med en privat gynekolog i Varberg håller på att gå ut. Frågan ska beredas vidare, bland annat genom samverkan med de fackliga organisationerna. Nämnden gav sitt arbetsutskott i uppdrag att, efter ny beredning, ta beslut i frågan.

För mer information:

Bengt Eliasson, ordförande länssjukvårdsnämnden: 070-221 40 58
Länssjukvårdsdirektör Irene Takanen, 070-574 70 12