Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen accepterar inte förslaget till amfiteater på Kinnekulle

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:26 CET

Länsstyrelsen godtar inte bullerstörningarna från den planerade amfiteatern i Stora stenbrottet på Kinnekulle. Ljudnivåerna kommer att påverka omgivningen med dess höga natur- och kulturvärden. –Vi anser inte att närmaste bostadshus kan skyddas mot störningarna i form av ljud och ljus från anläggningen, säger Länsstyrelsens arkitekt Jens Rasmussen.

Amfiteatern är tänkt att byggas i Stora stenbrottet ovanför Munkängarnas naturreservat på Kinnekulle med utblick över Vänern och Läckö slott på andra sidan Kinneviken.

Länsstyrelsen lämnar nu ett samrådsyttrande över detaljplanen och prövar samtidigt anläggningen mot Natura 2000-bestämmelserna och föreskrifter för naturvårdsområden enligt miljöbalken.

Föreningen Kinnekulle Amfiteaters Vänner som vill bygga anläggningen har sedan programskedet bearbetat och beaktat en del av de synpunkter som Länsstyrelsen framförde 2004. Den föreslagna anläggningen har nu minskat till 4.000 publikplatser mot tidigare 7.000 samt 1.100 parkeringsplatser mot tidigare 3.200.

-Påverkan på värdefulla naturvärden har därmed minskats, säger Eva Olsen, biolog på Länsstyrelsen.

Bullerstörningen redovisas som något större än tidigare. I beslutet anger Länsstyrelsen att gällande riktvärden för bullerstörningar för bostäder och friluftsområden överskrids och att det därför inte kan accepteras. För att Länsstyrelsen skall kunna godta planen måste den sätta en övre gräns för hur högt det får låta i omgivningarna.

Kinnekulle platåberg har värden med internationell status och är och har under mycket lång tid varit föremål för statliga insatser för att främja bevarandet av denna unika miljö. Närområdet med Munkängarna är ett av kärnområdena på Kinnekulle och i övrigt präglas omgivningarna av magnifika herrgårdsmiljöer och en helt unik fauna/flora och geologi. Det är ett välbesökt turist- och exkursionsområde som är rikt på sevärdheter och studieobjekt. Länsstyrelsen anser att dessa värden riskerar att skadas av ljudet från Amfiteatern så som det nu har redovisats.

Kontaktpersoner: biolog Eva Olsen 0501-5392, 0706-495392
arkitekt Jens Rasmussen 0501-605412, 0706-313241