Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen arrangerade seminarium om tallprocessionsspinnaren

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 15:44 CEST

Länsstyrelsen anordnade i onsdags ett seminarium om tallprocessionsspinnaren på Vamlingbo prästgård.
Anledningen är att denna tämligen anonyma insekt i sommar gjort sig väl känd, framförallt på södra Gotland, där den är har den ställt till med en hel del besvär. I Sverige förekommer den bara på några få platser: norra Öland och på vissa ställen i de sydligaste socknarna på Gotland. Men enstaka mindre populationer har hittats även på andra delar av Gotland.
Tallprocessionspinnaren har länge funnits här på Gotland och säkert har folk fått klåda av den tidigare, men i år ökade populationen av larven kraftigt och därmed också besvären. Under sommaren har minst ett 60-tal personer fått söka läkarhjälp för kraftig klåda och i och med det har klådan också kunnat säkrare sättas samman med tallprocessionsspinnaren. Man behöver inte ta på larven för att drabbas. När larven ömsar skinn frigörs hår som kan flyga genom luften.
Länsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, som leds av Leif Medhammar och som ska bevaka vad som händer och vilka insatser som kan bli nödvändiga.
På seminariet deltog Stig Larsson, professor på Sveriges Lantbruks universitet och en av vårt lands främsta experter på den här typen av insekter. Han menade att populationen med största sannolikhet varierar i cykler, både i längre intervaller och med vartannat år, vilket stämmer med vad vi har sett här på Gotland.
James Smith, läkare på Vårdcentralen i Hemse och den som tog emot flest patienter med symptom på reaktioner av tallprocessionsspinnaren, påpekade hur viktigt det är att veta vad man drabbats, det lugnar alltid, och hur man kan mildra klådan. Hans recept är: först och främst information om tallprocessionsspinnaren, hur man kan skydda sig och om man drabbats sluta klia, klipp naglarna, tvätta fingrarna i alsolsprit, tvätta kläder i 60 grader, duscha och använd lactacyd tvål. Det går normalt över efter 5-7 dagar. Vid svårare klåda får man uppsöka läkare för att få recept på cortison och antihistamin. Precis som med insektsbett så är människor olika känsliga och de allergiska reaktionerna blir därför mycket varierande.
På seminariet deltog också representanter från Högskolan på Gotland, Gotlands kommun, Sudrets näringsliv, sommarboende m fl.
Nu kommer arbetsgruppen att undersöka vilka möjligheter det finns att få igång någon form av forskning, framförallt inventera hur populationen utvecklas. Vidare ska en informationsaktivitet göras riktad såväl till sommar- som året runt boende i de mest drabbade socknarna.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR
Lars Bäckman
Informationsansvarig
Länsstyrelsen
tel: 0498-29 21 08