Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen begär klarläggande från regeringen om småviltjakten

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 15:39 CET

Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer att skriva till regeringen för att begära ett klarläggande om hur långt EG-rätten kan påverka utformningen av svenska regler för småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.Det beslutade länsstyrelsen när rennäringsdelegation hade sitt möte i Kiruna på måndagen.Frågan om utländska jägares rätt att kunna jaga på samma villkor som övriga svenska jägare togs upp till diskussion. Länsstyrelsens rennäringsdelegation beslutade att begära att detta förtydligas av den svenska regeringen.Rennäringsdelegationen vill bland annat att regeringen förtydligar hur den ställer sig till Kommerskollegiums uppfattning att de hittillsvarande jaktreglerna strider mot EG-fördraget om fri rörlighet för tjänster. Delegationen ifrågasätter om jakt är att betrakta som en tjänst.- Det är nödvändigt att få den politiska inriktningen från regeringen klarlagd i denna fråga innan vi tar beslut. Därför bör regeringen utreda vilken påverkan ett ökat jakttryck får på miljön och hur ett öppet system för upplåtelse av jakt stämmer överens med renskötselrätten, kommenterar landshövding Per-Ola Eriksson som är ordförande i rennäringsdelegationen.Årstillstånd för ortsbefolkningen

Rennäringsdelegationen beslutade dock vid sitt sammanträde på måndagen att boende i fjällkommunerna ska kunna köpa årstillstånd till jakten.- Det finns starka skäl för att lokalbefolkningen i fjällkommunerna ska ha denna möjlighet och vi anser att denna särbehandling är möjlig inom EG-rättens ramar, menar landshövdingen.Delegationen beslutade också att medverka i och utveckla en administrativ samordning av jaktfrågorna mellan Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Målsättningen är att förnya systemet med återförsäljare och se till att jaktkort, jaktkartor och annan dokumentation får ett enhetligt utförande.Målsättningen i de tre länen är även att indela jaktområdet på statens mark i fjällen i ett större antal rapporteringsområden där tillgången på jakttillstånd styrs av hur stort jakttryck som området klarar av.

För mer information kontakta:

Per-Ola Eriksson, landshövding, tel 070-629 6005

Jan-Olov Westerberg, miljöchef länsstyrelsen, tel 070-593 2704

Caj Norén, pressekreterare, tel 070-689 6054