Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen bekämpar granbarkborre i naturreservat

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:05 CET

Angreppen av granbarkborre förväntas bli stora under kommande säsong. Anledningen är mängden stormfälld skog. Länsstyrelsen vidtar nu därför en rad åtgärder. Det handlar bland annat om att fånga upp och oskadliggöra barkborrarna med så kallat fångstvirke.

Av Östergötlands 153 naturreservat har tre reservat relativt stora angrepp av granbarkborre. Ett trettiotal har små angrepp.

- Vi ser allvarligt på problemet och vidtar åtgärder för att begränsa skadorna från barkborrarna, både på omkringliggande marker och för naturvärdena i reservaten, säger naturvårdsdirektör Claes Svedlindh.

Det är viktigt att åtgärder blir genomförda innan granbarkborren börjar svärma i vår. Åtgärder som kommer att vidtas är bland andra att fånga barkborrar med fångstvirke, att ta bort barken från vindfällda granar för att oskadliggöra borrarna, samt att transportera bort omkullblåsta och angripna granar. Länsstyrelsen flyginventerar nu samtliga reservat med granskog för att se var vi har barkborreskador eller stormfällningar efter stormen Per och var åtgärder ska sättas in.

- Vi har redan börjat handla upp tjänster för att snabbt komma igång med konkreta åtgärder i reservaten, säger Claes Svedlindh.

Läs mer om åtgärderna under Naturvård.
http://www.e.lst.se/e/amnen/naturvard/skyddadnatur/Granbarkborrar_inom_naturreservat.htm