Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen bekämpar granbarkborre inom skyddade områden

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:58 CET

Angreppen av granbarkborre kan förväntas bli mycket stor under kommande säsong. Anledningen är mängden stormfälld skog. Skogsstyrelsen har därför infört skärpta skogsskyddsbestämmelser. Även Länsstyrelsen ser mycket allvarligt på problemet.
I Jönköpings län finns 89 naturreservat, 3 naturvårdsområden och en nationalpark. Av dessa räknar vi med att 15-20 reservat är sådana där det nu finns ett överflöd av lämpliga substrat för granbarkborre.

Det är viktigt att flertalet åtgärder blir genomförda innan granbarkborren börjar svärma i vår. Länsstyrelsen har kallat in extra personal för att fortsätta och intensifiera arbetet med att kartlägga barkborreangrepp i och kring naturreservaten. Vi har också börjat handla upp tjänster för att genast kunna komma igång med konkreta åtgärder i reservaten.

Åtgärder som kommer att vidtas är bland andra randbarkning, feromonfällor och konventionell upparbetning och borttagande av barrträd. Läs mer om dessa åtgärder http://www.f.lst.se/varverksamhet/miljonatur/naturvard/skyddadeomraden/naturreservat/granbarkborre.4.d507d311096378ca48000107.html


Kontaktperson

Johan Uhr
Naturvårdsdirektör
Telefon: 036-39 52 31
E-post: johan.uhr@f.lst.se