Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen betalar ut 94 miljoner kronor i stöd till miljö­vänligt jordbruk

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:03 CET

Länsstyrelsen har beslutat att betala ut totalt 94 miljoner kronor i stöd till de av länets lantbrukare som bedriver ett miljövänligt jordbruk. Stöden är ett led i att hålla odlings­landskapet öppet, minska användningen av kemiska bekämp­nings­medel samt att främja den biologiska mång­falden.

Satsningen omfattar miljöstöd för öppet och varierat odlingslandskap, ekologiska produktionsformer, bevarande av betesmarker och slåtterängar, bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet samt ersättning för anläggning av skyddszoner utmed vattenområden. Dessutom ingår kompen­­sationsbidrag i satsningen.


Utbetalningen kommer att vara berörda jordbruksföretag tillhanda tidigast 27 december 2006.


Miljöersättningarna är ett viktigt verktyg för att främja utvecklingen på landsbygden mot ett mer miljömedvetet jordbruk och för att de regionala miljömålen skall få genomslagskraft.


För mer information, kontakta
Ellen Meurling, tel. 026-17 11 42