Länsstyrelsen i Västernorrland

Länsstyrelsen får bra betyg i Statskontorsrapport

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:38 CET

På uppdrag av regeringen har Statskontoret genomfört en myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Västernorrland. I rapporten till regeringen framgår att externa intressenter överlag har en positiv inställning till Länsstyrelsens arbete.

Statskontoret pekar framförallt på att Länsstyrelsen har ett bra arbets- och förhållningssätt i samarbetet med länets kommuner inte minst i samband med framtagandet av nytt regionalt utvecklingsprogram för länet. Länsstyrelsen får också gott betyg när det gäller informationsspridning, engagemang och bemötande.

Statskontoret har även gjort jämförelser med andra länsstyrelser. Även där faller Länsstyrelsen Västernorrland väl ut, bland annat vad gäller handläggningstider.

— Glädjande att vi får så goda vitsord. Vi lägger ned stort jobb på att bredda kompetensen inom myndigheten och effektivisera vår ärendehandläggning. Då handlar det både om kvalité och att korta handläggningstider. Att vi får bra betyg är särskilt viktigt när vi ska rekrytera personal med rätt kompetens i samband med pensionsavgångar. Bra betyg i rapporten till regeringen är också strategiskt viktigt när vi ska möta framtida krav på förändring där nya uppgifter kan komma till, säger landshövding Bo Källstrand.

För ytterligare kommentarer nås landshövdingen på telefon 070-191 64 44.