Länsstyrelsen i Västernorrland

Länsstyrelsen fördelar pengar till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:05 CEST


För att förverkliga de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna har regeringen uppdragit till länsstyrelserna att fördela utvecklingsmedel till kommunerna.

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat att bevilja utvecklingsmedel till följande ansökningar.

Förebyggande insatser:Sökande: Kommunstyrelsen i Härnösands kommun
Utvecklingsmedel: 403 000 kronor
Beskrivning: Samordnartjänst och revidering av kommunens alkohol- och drogpolitiska program

Sökande: Kommunstyrelsen i Timrå kommun
Utvecklingsmedel: 430 000 kronor
Beskrivning: Samordnartjänst och revidering av kommunens alkohol- och drogpolitiska program

Sökande: Kommunstyrelsen i Ånge kommun
Utvecklingsmedel: 113 200 kronor
Beskrivning: Utbildning i föräldrastödsprogram

Sökande: Kommunstyrelsen i Kramfors kommun
Utvecklingsmedel: 133 000 kronor
Beskrivning: Vidareutbildning av förskolans, grundskolans och särskolans personal i drogförebyggande metoder.

Särskilda insatser för barn:Sökande: Individ- och omsorgsnämnden, Sollefteå kommun
Utvecklingsmedel: 236 232 kronor
Beskrivning: Förstärkt Komet

Utvecklingsmedel: Individ- och omsorgsnämnden, Sollefteå kommun
Utvecklingsmedel: 499 272 kronor
Beskrivning: Familjebehandling för småbarnsfamiljer

Sökande: Humanistiska nämnden, Örnsköldsviks kommun
Utvecklingsmedel: 248500 kronor
Beskrivning: COM - lågtröskelverksamhet för män som utövar våld i sina relationer

Sökande: Humanistiska nämnden, Örnsköldsviks kommun
Utvecklingsmedel: 315900 kronor
Beskrivning: Stödformer för barn som bevittnat våld

Samtliga medel beviljas för ett år. Kommunerna står för minst 50 procent i medfinansiering.

För mer information kontakta Anna Karlsson, tel 0732-74 13 73.