Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen föreslår: Gör Skara till lantbrukscentrum om djurskyddet flyttas

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 14:26 CET

[Pressmeddelande]
Om Djurskyddsmyndigheten flyttas från Skara till Jönköping är det viktigt att satsningar sker på Jordbruksverkets samt SLU:s verksamheter i Skara. – Västra Götalands län har relativt sett en av landets lägsta andelar statlig verksamhet, påpekar landshövding Göte Bernhardsson

Förslag finns att Djurskyddsmyndigheten i Skara läggs ned och att verksamheten införlivas med Jordbruksverket i Jönköping.

Här finns för- och nackdelar, påpekar Länsstyrelsen i sitt yttrande över förslaget. Att flytta personalen till Jordbruksverkets lokaler i Jönköping torde underlätta samarbetet under förutsättning att man samlokaliseras med övriga personal som arbetar med djurskyddsfrågor. Men det finns stor risk för kompetensförlust vid en flytt eftersom många medarbetare inte har möjlighet att flytta eller pendla till Jönköping. Många av de anställda har ju dessutom relativt nyligen flyttat med sina familjer till Skara när Djurskyddsmyndigheten etablerades, påpekar Länsstyrelsen.

I remissvaret framför Länsstyrelsen önskemål om att man satsar på Skara som centrum på lantbruksområdet. Inom det nya landsbygdsprogrammet efterfrågas stora kompetensutvecklingsinsatser. SLU i Skara arbetar tillsammans med andra berörda organisationer med att utveckla ett kompetenscentrum inom rådgivning.

-Det är viktigt att denna utveckling kan stödjas inte minst när Djurskyddsmyndigheten läggs ner, påpekar Göte Bernhardsson.
-Pengar för fortbildning av djurskyddsinspektörer bör också läggas på SLU i Skara.

Nu när djurskyddet föreslås gå tillbaka till Jordbruksverket bör dessa frågor prioriteras och samarbetet mellan enheterna på Jordbruksverket fås att fungera, menar Länsstyrelsen.

Kontaktperson:
landshövding Göte Bernhardsson, tel 031 – 60 50 10