Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen Gävleborg tillstyrker skyddsjakt på varg i Voxnareviret

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:22 CET

Tre ansökningar om skyddsjakt på varg i Voxnareviret, Ovanåkers kommun, har kommit in till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen Gävleborg har nu yttrat sig i ärendet och tillstyrker skyddsjakt.

- Anledningen är de fem hundar som angripits av varg i reviret, vilket får ses som anmärkningsvärt många under en och samma jaktsäsong, berättar Annica Forsberg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Det finns ett samband mellan antalet vargar i reviret och risken för angrepp på hund. Genom att decimera antalet vargar i reviret minskar risken för fortsatta skador, säger hon.

Boende i området har framfört den oro de känner inför vargarnas etablering i området och vargarna har ibland upplevts som närgångna.

- Att människor känner sig oroliga tar vi naturligtvis på största allvar. Bland annat har vi under vintern haft fler möten tillsammans med boende i området för att lättare kunna diskutera, utbyta kunskap och för att följa situationen, säger Mats Hindström, avdelningschef på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Gävleborg och Viltskadecenter har också undersökt de platser inom reviret där vargar observerats nära bebyggelse. Vargarna i Voxnareviret bedöms inte uppvisa ett mer oskyggt beteende än vad vargar vanligen gör.

- En fortsatt dokumentation av eventuella observationer av varg nära bebyggelse är självklart ändå viktig, säger Annica Forsberg.

Länsstyrelsen Gävleborg tillstyrker skyddsjakt på en varg under innevarande jaktsäsong. Om problemen kvarstår under kommande jaktsäsong, dvs. om ytterligare angrepp sker på hund föreslår Länsstyrelsen att ytterligare en varg skjuts, under förutsättning att förebyggande åtgärder vidtagits i form av pingla på jakthunden, avspårning av området inför jakt etc.

- Enligt vår bedömning kommer den långsiktiga överlevnaden hos den svenska vargstammen inte att äventyras genom den jakt som länsstyrelsen tillstyrker, säger Annica Forsberg till slut.

Länsstyrelsens yttrande har tagits fram i nära samarbete med landshövding och länsråd. Naturvårdsverket har också fått in yttranden från Viltskadecenter. Även länsstyrelsen i Dalarna och Svenska Rovdjursföreningen kommer att yttra sig i ärendet.

Länsstyrelsens yttrande i sin helhet.


För mer information kontakta:
Annica Forsberg, rovdjurshandläggare, 026 - 17 11 94
Mats Hindström, avdelningschef, 026 - 17 11 33
Lars Bonde, rovdjursansvarig, 026 - 17 12 61