Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen gör en översyn av utvidgat strandskydd i Robertsfors

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 14:38 CET

Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Först ut är Robertsfors kommun.  

Det är enbart havsstränderna i länets fyra kustkommuner som berörs av översynen. Nu föreligger förslag till nya beslut för områden i Robertsfors kommun, som bör få ett utvidgat strandskydd. Detta för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Förslaget finns tillgängligt på Länsstyrelsen hemsida, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten, se Samhällplanering och boende/Planfrågor/Strandskydd/Utvidgat strandskydd.

Förslaget finns också utställt i Robertsfors kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13 i Robertsfors.

Den 6 februari 2014, klockan 16.00–19.00 ges även möjlighet att titta på förslaget, ge synpunkter och ställa frågor på Öppet hus i Centrumhuset i Robertsfors.

Yttrande skickas digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller  per brev till Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå.

För mer information kontakta:

Marita Alatalo
Samhällsplanerare
010-225 45 11
marita.alatalo@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-2254237
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.